ludzie

Definicje


 

Achromatopsja (ślepota barw) - choroba oczu polegająca na całkowitej lub częściowej niemożności widzenia kolorów. Spowodowana jest posiadaniem niskiej liczby lub zupełnym brakiem czopków, które są odpowiedzialne za widzenie barw, widzenie ostre i widzenie fotopowe (widzenie dzienne). Achromatopsja może być dziedziczna, lub nabyta w wyniku różnych uszkodzeń lub chorób. źródło:Wikipedia. org

 

Astygmatyzm – wada spowodowana zaburzoną sferycznością oka. Elementy optyczne zdrowego narządu wzroku zawsze są wycinkiem sfery. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków. Chory na astygmatyzmem będzie np. widział obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia. Niestety nawet dobre szkła nie są w stanie w pełni skorygować asferyczności i dlatego osoba z astygmatyzmem ma problemy z wykorzystaniem przyrządów optycznych.

Istnieją dwa rodzaje astygmatyzmu:

- astygmatyzm regularny – oku można przypisać dwie osie optyczne, wadę można skorygować okularami ze szkłami cylindrycznymi, które są wyraźnie droższe od soczewek wykorzystywanych w innych wadach wzroku,

- astygmatyzm nieregularny – rogówka jest uszkodzona na skutek np. wypadku, osi optycznych jest wiele, wadę można skorygować żelami nakładanymi na rogówkę lub szkłami kontaktowymi. źródło:Wikipedia. org

 

Nadwzroczność (dalekowzroczność, łac. Hyperopia) jest drugą obok krótkowzroczności najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Jest wynikiem zbyt małych rozmiarów przednio - tylnych oka (zbyt krótką gałką oczną) lub niewystarczającą siłą łamiącą układu optycznego oka (zbyt płaską (niezdolną do kurczenia się) soczewką).

Nadwzroczność jest wadą, która wzrasta z wiekiem (starczowzroczność, prezbiopia) wskutek postępującego osłabienia aparatu nastawczego oka, w wyniku zmniejszenia sprawności mięśnia rzęskowego i elastyczności soczewki.

W celu poprawy ostrości widzenia dalekowidza stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Są to soczewki skupiające. Ich moc optyczną podaje się w dioptriach dodając znak plus. źródło:Wikipedia. org

 

Krótkowzroczność(łac. Myopia) jest najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Wada ta polega na tym, że oko skupiające promienie świetlne, ogniskuje je przed siatkówką. Obraz na siatkówce jest przez to zamazany, a wrażenie wzrokowe krótkowidza jest nieostre. Żeby dobrze zobaczyć przedmiot krótkowidz przysuwa przedmiot bliżej oczu.

W celu poprawy ostrości widzenia krótkowidza stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Są to soczewki rozpraszające dwuwklęsłe. Ich moc optyczną podaje się w dioptriach dodając znak minus.

Wyróżnia się trzy stopnie krótkowzroczności:

• małą - w zakresie do -3dpt.

• średnią - poniżej -6dpt.

• wysoką - powyżej -6dpt.

Przy wysokiej krótkowzroczności w późniejszym okresie życia mogą wystąpić zmiany zwyrodnieniowe naczyniówki, siatkówki i ciała szklistego. źródło: Wikipedia. org

 

Oczopląs(łac. nystagmus) - objaw polegający na mimowolnych, rytmicznych oscylacjach gałek ocznych. Oczopląs posiada następujące charakterystyki: 

postać – oczopląs poziomy, oczopląs pionowy, oczopląs obrotowy, oczopląs skośny,

kierunek - oznaczany wg fazy szybkiej ruchu,

szybkość - wolny, średni, szybki,

natężenie - określane w trójstopniowej skali,

typ - rytmiczny lub wahadłowy. źródło:  Wikipedia. org

 

Daltonizm– polega na upośledzeniu widzenia barw. Nierozróżniane są jednocześnie barwy czerwona i zielona, choć mogą być nierozróżniane również inne kolory. Daltonizm dotyka głównie mężczyzn. źródło:  Wikipedia. org

 

Zez – to chorobą oczu objawiającą się osłabieniem mięśni ocznych, co powoduje zmianę kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Efektem zeza jest zaburzenie widzenia stereoskopowego. Zez można zniwelować za pomocą odpowiednich okularów i ćwiczeń lub chirurgicznie.

Zezmoże spowodować powstanie ambylopii - leniwe oko, czyli osłabienie zdolności widzenia w jednym oku. Leczenie polega na zasłonięciu zdrowego oka, tym samym zmuszając leniwe oko do pracy.

Zez można podzielić na:

 - zez rozbieżny - oczy są skierowane na zewnątrz kąta patrzenia,

- zez zbieżny - oczy są skierowane do środka kąta patrzenia,

Osoby z zezem mogą mieć trudności z prowadzeniem pojazdów mechanicznych oraz operowaniem maszynami i urządzeniami w ruchu. Trudno im też uprawiać niektóre sporty, łatwiej natomiast radzą sobie z czynnościami związanymi z dobrze rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, np. przy obróbce grafiki trójwymiarowej. źródło:  Wikipedia. org

 

Prezbiopia -  Prezbiopia nie jest chorobą. Jest to naturalny proces fizjologiczny polegający na starzeniu się soczewki ocznej – staje się ona mniej elastyczna, a przez to oko ma mniejsze zdolności do szybkiej i bezproblemowej zmiany ostrości podczas patrzenia na różną odległość. Prezbiopia pojawia się zwykle po 40-tym roku życia – nie jest to jednak zasada, ponieważ wiek wystąpienia prezbiopii zależy od już istniejącej wady wzroku, wielkości źrenicy (i związanej z nią głębi ostrości) oraz od tego, jakie zadania z bliska wykonuje najczęściej dana osoba, jakiego używa oświetlenia itp.

 

 

 

 

Definicje z recepty 

 

 

Dal: jeśli w tym miejscu widzimy wpisane moce oznacza to, że okulary musimy nosić praktycznie cały czas.

Bliż: jeśli w tym miejscu widzimy wpisane moce oznacza to, że potrzebujemy okularów do czytania. Najczęściej wiąże się to z osiągnięciem pewnego wieku (około 40 lat), gdzie czytanie zaczyna sprawiać nam trudności – aby dobrze widzieć tekst książki czy gazety odsuwamy książkę dalej od oczu (tzw syndrom długich rąk).

Oko prawe (zapisywane czasem jako OP lub OR) – moce korekcyjne dla oka prawego

Oko lewe (zapisywane czasem jako OL) – moce korekcyjne dla oka lewego

Sfera (SPH) – mówi nam o wysokości korekcji wzroku dali lub bliży (w Dioptriach). Może mieć wartość zarówno dodatnią (dalekowzroczność) jak i ujemną (krótkowzroczność), z krokiem co 0,25 (przykład +1,75; -3,25 itp.)

Cylinder (CYL) – mówi nam o wysokości korekcji wzroku dali lub bliży (w Dioptriach). Stosowana do korekcji astygmatyzmu. Może występować ze sferą (ale nie musi). Może mieć wartość zarówno dodatnią jak i ujemną, z krokiem co 0,25 (przykład +1,75; -3,25 itp.).

– występuje zawsze, gdy podana jest wartość cylindra. Może mieć wartość w przedziale od 00 do 1800. Służy do prawidłowego zamontowania soczewek w oprawie

Addycja (często nazywana dodatkiem) (ADD) – mówi nam o różnicy między korekcją do bliży a korekcją do dali (w Dioptriach). Stosowana przy korekcji prezbiopii. Może występować zarówno przy korekcji sferycznej jak i cylindrycznej. Addycja z reguły zawiera się w przedziale 0,75-3,50 z krokiem co 0,25 i zawsze jest wartością dodatnią. 

Pryzma (∆) - mówi nam o wysokości korekcji wzroku w przypadku forii lub tropii (zeza). Może mieć wartość dodatnią, z krokiem co 0,25 (przykład +1,75; + 4,00 itd.).

Baza - występuje zawsze, gdy podana jest wartość pryzmy. Może mieć wartość w przedziale od 00 do 3600. Służy do prawidłowego zamontowania soczewek w oprawie.

Rozstaw źrenic (PD)Wartość ta powinna być podana osobno dla oka prawego i osobno dla oka lewego. Jest to wartość, która powinna mieścić się w przedziale od około 20 do około 40 mm i mierzona jest od środka nosa do źrenicy oka prawego lub oka lewego.
Na recepcie często podawana jest jako odległość sumaryczna: między środkiem źrenicy oka prawego a środkiem źrenicy oka lewego. Jeśli wartość podawana jest sumarycznie (oko prawe + oko lewe) może mieć wartość przedziale od około 40 mm (w przypadku małych dzieci wartość może być mniejsza) do około 80 mm.

 

 

 

 

 
koszyk

Ilość produktów: 0
Wartość: 0 zł

przejdź »

Logowanie

zarejestruj się »